Homede VriendenKoningszilverAgendaschietlijstenNieuwsContact Favoriete koppelingen
Schutterij Sint Hubertus Haanrade
De Leden van Verdiensten
De Vrijwilligers
de Vrienden

 

De steunpilaren van
kruisboogschutterij Sint Hubertus 
"De sjutsevrung"
 

Anke en frans Ploum- Mien en Jelle van Balkom
Jo en Annie Klaassen / Braun  Frenk Kluijtmans
Mattes Speck - Fam J.Wehrens- Ellen en Ton Raaijmaakers
Wilma Hundscheidt - Fam J.Peeters - Gerda en Hans Muyrers -
Fam M.Kuypers (Interieur) - Jo.Canisius
Martin Gouder de Beauregard ( Auto bedrijf ) - Hans Mulder (Café Trefpunt Haanrade) 
Bert en Alexandra Stegen / Koken - Prinseroad Kirchroa 
 
Coen v.d Hoeven - Giel van Leerzum (Vakdak) - Wilma Jansen
Leo Crombag - Willems (VOF) - Ron Weckseler
- Marc en Caro Charlier
  René van Elteren - Ron Franssen - Hans Bothmer - Wilbert Hanssen 
F. Richter( R&M inox steel ) - Pascal van Reimersdahl
Patrick Rouschen -Guido plummen - Rene Lousberg - Iwan Frings
 Raoul Deckers -Ben Paulissen- Leon v.d Schuren - Jerome Willems - Jac Beamont 
Guus Haas -Chris Burdscheid - John Brounen - Leroy van Balkom - Bas Deserno
Daniëlla en Jean van der Sangen - Westland Bloemenhuis 
Patricia Heckman - Martin Schlebach - Leo Sijstermans - H.Wehrens
Fam. Ger Hoekman -  Kim en marcel Mahr - Leon Mullers
Leon Borgans (Dakdekkersbedrijf Borgans) - Jeroen Huisman
(Dakdekkersbedrijf Borgans) 
Jos Quaedflieg - Wiel Bosch - Jet Fanchamps - Fien Holtackers - John Meessen
Theo en Ineke Peeters - Rene Muller - Vincent Walraven - Martin Caumon
Sisi en Hans Bisschof-Karl bosscher-Marcel Gijsen

Homede VriendenKoningszilverAgendaschietlijstenNieuwsContact Favoriete koppelingen